Más vistas

Pensat i Fet #1920

NÚMERO
1920
EDICIÓ
Març 1920
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Gras, Francesc, ¡Cinc cèntims val el llibret! [Portada]
Sanchis i Sivera, Josep, La filosofia de les falles
Yanguas i París, Aurora, Flames
Salvador i Gimeno, Carles, Les falles
Pons, Joan, Peixcaor cumplit
Barchino Pérez, Francesc, Bunyolaes
Gimeno Puchades, Miquel, ¡Vaja un bunyol!
Buïl i Navarro, Eduard, Odi, cendra, fum
Juan i Garcia, Josep Maria, Bunyols i bunyols
Vilanova, F., Llum, alegria y calor
Ombuena Thous, Francesc, Impresio
Bohórquez y Bohórquez, Enrique, Els Pepets del municipi
Soto Lluch, Manuel, ¡Era un sant!
Navarro Cabanes, Josep, Les falles y la prensa
Ortín i Benedito, Bernat, Esta es la eterna falla
Tormo i Monzó, Elies, Pensant en les falles
Montesinos Palomares, Vicent, El ninot que fea falta
[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], Apunts de les falles d’enguany
Almela i Vives, Francesc, Lloança del clima de Valencia
Una falla en Saragosa
Rinya social
Morales Sanmartín, Bernat, ¿A quí cremem enguany?
Esteve i Victòria, Josep Maria, El valenciá en les falles
Cardona Garcia, Conrad Antoni, ¡Vote en contra!
Bertolín Peña, Manuel, La nostra falla
Mollà Ripoll, Enric, El misteri dels ninots de la falla
Valero Muñoz, Ricard, Flamerada
Brocal Belenguer, Joan Baptista, La falla del nen malalt