Más vistas

Pensat i Fet #1917

NÚMERO
1917
EDICIÓ
Març 1917
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Beüt Lluch, Lluís, [Portada]
Ramil López, Francesc, Escut en que premia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa
[saluda]
[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], Apunts de les falles d’enguañ
Tramoyeres Blasco, Lluís, Sobre l’orige de les falles
Morales Sanmartín, Bernat, La primera y la última falla
Clavel Andrés, Vicent, Les falles y el moment actual
Martínez i Martínez, Francesc, Don Quixot en les falles
Cebrian i Ibor, Santiago, La bunyolera
Cuitaví Rosell, Manel, Falles patries, falles sens foc
Genovés Conejos, Genaro, Vespra de San Jusep. ¿Indirecta?
Esteve i Victòria, Josep Maria, Una falla feminista
Verdeguer i Sapena, Salvador, Foc de joventut
Hernández Casajuana, Faust, Buñols cuadrats
Gimeno Puchades, Miquel, A dormir toquen
Duran i Tortajada, Enric, La festa y l’amor
Peris Gómez, Isidor, Foc de patria
Thous i Orts, Maximilià [versos]; K-Hito [dibuixos], Una obra de caritat
Caro Adam, Vicent, Lo que s’ou prop de la falla
Juan i Garcia, Josep Maria, El ninot de la falla
Cardona Garcia, Conrad Antoni, Cansóns del mes de Mars
Pe-pa-es
Pons, Joan, Tío y neboda
Tracatrac, Un desig
Eve, Pepico, ¿Quí té la culpa?
Baidal Llosà, Francesc, Pols... Fum... Cendra... Res...
Buñoleries