Más vistas

Pensat i Fet #1915

NÚMERO
1915
EDICIÓ
Març 1915
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Benlliure Gil, Josep, [Portada]
Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa
[saluda]
Apunts de les falles d’enguañ
Pepá
Cruïlles, Marqués de, L’orige de les falles
Sigüenza Alonso, Manuel, [iŀlustració per a L’orige de les falles]
Ángeles, Pepe, Sinc sentims val el llibret (Boseto pera una falla)
Llorente i Falcó, Teodor, Les falles de Sen Josep
Esteve i Victòria, Josep Maria, ¡Beneida falla!
Domínguez Atalaya, Nativitat, Vullc a Valencia... y m’agraden les seues falles
Cantó Vilaplana, Gonzalo, A una valenciana
Pascual i Beltran, Ventura, Les falles fora de Valencia
Caballero i Muñoz, Francesc, Focs patris
Escalante i Feo, Eduard, Falles y falleros
Soler, Vicent, A un Pepe
Gimeno Puchades, Miquel, Lo que va d’air a hui
Vilanova i Pizcueta, Francesc, La falla de San Josep
Ortín i Benedito, Bernat, Una familia en les falles
Cuartetes de falla. A una Pepeta que mos demana cansons
Sanchis Arcís, Rafael, Tens un clotet en la cara
Hernández Casajuana, Faust, Cuant balles, chires la cara
Abarca Masià, Eduard, Tornen les falles...
Ningú, Casos y coses de falles
Pepá