Más vistas

Pensat i Fet #1914

NÚMERO
1914
EDICIÓ
Març 1914
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Pinazo i Camarlench, Ignasi, [Portada]
Martínez Aloy, Josep, Orige de les falles
Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a Orige de les Falles]
Thous i Orts, Maximilià, La buñolera
Alcalalí, Baró d’, La vengansa fallera
Llombart, Constantí, ¡Qué’s deu?
Esteve i Victòria, Josep Maria, La falla de don Tadeo
Martínez Ferrando, Daniel, Recordant les falles
Colom Sales, Joan Baptista, El quinto doble
Senent Ibáñez, Joan Josep, Psicologia de les falles
Pe-pa-es
Eve, Pepico, ¡Bon oferiment!
Xiu-xiu, ¡Natural, natural!
Morales Sanmartín, Bernat, El loco de la falla
Vidal i Roig, Francesc, Recorts del día de San Josep
Trènor i Palavacino, Leopold, Tres falles del añ 50
Masa-Veu, Antoni, Tot per el Sant
López-Chávarri i Marco, Eduard, Les Falles de Tetuán
Pe-pa-es
Valencia sentida per elles
Pino Bolaños, Rosario, A Valencia
Martí, Pilar, Desde molt gica
Membrives Fernández, Lola, La ingenuitat en los teus fills...
Domingo Sanchis, Carmen, El amor y el ser amá...
Hidalgo, Consuelo, ¿Quina flor preferixc?...
Mejía, Carmen, M’agrá la Festa de les Falles...
Ramil López, Francesc, [iŀlustració per a Valencia sentida per elles]
Hernández Casajuana, Faust, Ripios falleros, o ¡ché, quína feta!
Ferrandis i Agulló, Marià, La falla ideal
Bayarri i Hurtado, Josep Maria, Els focs patris
León Rodríguez, Patrici, Bon propòsit
Beltran, Agustí, Añoransa
Ramil López, Francesc, Estandart en que premia el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa
Relació de les falles d’enguañ