Más vistas

Pensat i Fet #1913

NÚMERO
1913
EDICIÓ
Març 1913
PÀGINES
20
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Ramil López, Francesc, [Portada]
[saluda]
Ramil López, Francesc, Artístic estandart que oferix el Grupo Pensat y Fet a la falla més ingeniosa
Apunts de les falles d’enguany
Cebrian Mezquita, Lluís, Orige de les falles
Morales Sanmartín, Bernat, La falla del Micalet
Serred i Mestre, Josep, Atra volta será...
Sigüenza Alonso, Manuel, Final de festa...
López-Chávarri i Marco, Eduard, ¡La traca de la festa!
Chillida Máñez, Rogeli, L’arribada a la patria
Bernat i Ferrer, Lluís, El ninòt de la falla
Guastavino Robba, Severí, Es millor
Hernández Casajuana, Faust, La falla per dins
Cidón i Navarro, Antoni de, Ombra y llum
Mustieles i Perales de Verdonces, Jacint Maria, Festa de primavera
Pe-pa-es
Sanmartín i Bargues, Ricard, El fill d’una bunyolera
Eve, Pepico, Baix de casa tinc la falla
Esteve i Victòria, Josep Maria, ¡S’havía mort!...