Más vistas

Pensat i Fet #1918

NÚMERO
1918
EDICIÓ
Març 1918
PÀGINES
16
PREU

Availability: En existencia

€ 3,00

* Campos requeridos

€ 3,00

CONTINGUT

Dubon Portolés, Lluís, Una falla en l’horta de Rusafa [Portada]
[saluda]
[versos de Sanmartín i Bargues, Ricard], Apunts de les falles d’enguañ
González Martí, Manuel. Folchi, San Jusep, festa de precepte
Morales Sanmartín, Bernat, Mirant la falla del pervindre
Hernández Casajuana, Faust, Buñols cuadrats
Esteve i Victòria, Josep Maria, Una hasaña de la peña “El Polp”
Salvador i Gimeno, Carles, Símbol
Estellés Salarich, Josep Lluís, Les filles del fallero
Gimeno Puchades, Miquel, Andivina andivinalla...
Aguaíyo, Una falla tauròmaca
Bayarri i Hurtado, Josep Maria, Aute de fe
Duran i Tortajada, Enric, La festa, la nit, la ciutat i l’amor
Llull Giménez, Pasqual, Les ilusións
Peris Celda, Josep Ernest, ¿Quí fon el primer valensiá?
Garcia del Real, Felip, Esperem
Pascual Leone, Álvaro, La risa trista de la falla
Galan, Francesc, Una falla
Juan i Garcia, Josep Maria, Chispes de la falla
Pe-pa-es
Eve, Pepico, ¿Pintor o buñolero?
Eve, Pepico, Mirant una falla
Eve, Pepico, ¿Ixe es valent?
Pons, Joan, Encontre en una falla