L'Espill. Primera època #03

NÚMERO
3
EDICIÓ
Tardor 1979
PÀGINES
194
PREU
GRATUÏT

CONTINGUT

Estudis i Assaigs
Línia, espai, moviment, textura i figura en l’obra d’Alfaro per Tomàs Llorens
Per a una sociologia de la literatura al País Valencià per Joan Oleza
L’affaire Dreyfus a València: Blasco Ibañez per Jean Vayssière
Estructura i crisi del sistema senyorial al País Valencià per Manuel Ardit, Carme García, Isabel Morant i Pere Ruiz

Textos literaris
Getsemaní per Josep-Lluís Bonet
Sant Vicent es reconcilia amb el seu futur per Josep Gandia Casimiro

Cròniques i notes
Pla experimental per a  l’ensenyament del valencià: una visió crítica per Josep-Lluís Pitarch
Literatura autonomica valenciana recent: noticia i comentari per Gustau Muñoz
La Generació del 70: una nova narrativa al País Valencià per Josep Iborra
Historia i filosofia de la Universitat Catalana d’estiu per Pere Verdaguer
Vicent Llorens: notes d’una biografia per Francesc Pérez Moragon
Crónica cultural

Ressenyes bibliogràfiques

Portada d’Andreu Alfaro.