Arguments l'estel #01

NÚMERO
1
EDICIÓN
1974
PÁGINAS
202
PRECIO
GRATUITO

CONTENIDO

Pérez Casado, Ricard. La crisi dels anys trenta al País Valencià: Una primera aproximació. Arguments l’estel #01. 007-024
Aracil Martí, Rafael; García Bonafè, Marius. Alcoi i la Guerra Civil: Les col·lectivitzacions. Arguments l’estel #01. 025-036
Aracil Martí, Rafael; García Bonafè, Marius. El problema de la terra a Sueca. Arguments l’estel #01. 037-048
Paniagua, Xavier. Introducció a l'obra d'Higinio Noja Ruiz. Arguments l’estel #01. 049-060
Llorens, Tomàs. El Moviment Modern i el Racionalisme a l'arquitectura i l'urbanisme valencians. Arguments l’estel #01. 061-098
Marqués, Josep Vicent. Derecha Regional Valenciana: Les condicions de possibilitat d'un grup polític. Arguments l’estel #01. 099-132
Molas, Isidre. El Govern d'Ignasi Villalonga de la Generalitat de Catalunya: 25 de novembre - 14 de desembre del 1935. Arguments l’estel #01. 133-158
Arrue i Asensi, Vicent. L'ambient electoral durant les eleccions de febrer del 1936. Arguments l’estel #01. 159-174
Lluch, Ernest. La primera Facultat de Ciències Económiques de València. Arguments l’estel #01. 175-180
Cucó, Alfons. Sobre la creació d'una infraestructura cultural valenciana: Nota del periode 1936-1939. Arguments l’estel #01. 181-186
Àlvarez, A. El problema nacional a Nueva Cultura. Arguments l’estel #01. 187-192.