portada

Un somni trencat del nacionalisme valencià: La República de les Lletres por Romà Seguí i Francés. Faxdocs 15/2005. Documents de Treball de Faximil Edicions Digitals.

La República de les Lletres és una de les millors revistes que s’han realitzat a les nostres terres. Tot i que la seua activitat abraça només dos anys -el primer número apareix al juliol-setembre de 1934 i el darrer a l’abril-juny de 1936-, es pot afirmar que aquest projecte editorial sintetitza un dels vessants més productius del nacionalisme valencià. De fet, Joan Fuster, a les planes que inicien L’Espill, una altra publicació periòdica emblemàtica, afirmava que volia un arbre genealògic, un precedent que poguera servir de base per a la revista que en aquell moment encetava. I el troba en La República de les Lletres 1, perquè, a diferència d’altres títols, la militància i rigorositat que hi apareix permet que les diferents branques del valencianisme palesen els seus parers, les seues dèries. pdf


<< Volver