portada

Índexs de La República de les Lletres (1934-1936) per Alfonso Moreira. Faxdocs 16/2005. Documents de treball de Faximil Edicions Digitals.

Faximil Edicions Digitals anuncia l'aparició del Documents de Treball número 16 dedicat als índexs de La República de les Lletres organitzats per sumaris, autors i seccions i matèries. La Republica de les Lletres és una de les publicacions de major influència en llengua valenciana durant el segle XX. pdf


<< Volver