portadaPeriodisme i fet literari. El cas de Gorg per Vicent Salvador. En Els arxius del discurs. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l'Abadia de Monserrat, 2001

Gorg (1969- 1972) naixia coin a butlletí bibliogràfic, de la mà de I'empresari Joan Senent Anaya, peró a poc a poc va anar ampliant les seues seccions i incloent-hi comentaris sobre teatre o economia, entre d'altres. a mès d'entrevistes a personatges d'actualitat. Hi van col-laborar persones vinculades al valencianisme en la primera postguerra, com Enric Valor o Sanchis Guarner. peró també joves autors com eren Amadeu Fabregat o Rafael Ventura Melià que represenlaven les noves tendencies estetiques de la literatura del moment. Amb un especial èmfasi en I'assaig, els promotors del projccte pretenien la reflexió sobre la realitat. a més de contribuir al progrés de la socieiat des de la visió nacionalista catalana i de palesar un particular interès per I'art contemporani, com a tematica de reflexió i també com a praxi de la revista, que va encarregar la realització de diverses cobertes a I'Equip Crónica. pdf


<< Volver