portada

La República digital per Òscar Pérez Silvestre a Saò, Núm 300, Novembre 2005.

Em plau sobre manera presentar un nou treball de I'editorial Faximil, una empresa jove que està demostrant sentit, competencia i sensibilitat envers la recuperacio i la difusió de publicacions culturals valencianes reculades que es trobaven fora de I'abast d'un públic ampli. I es que el desenvolupament cultural de les societats modernes ens ha creat la necessitat de disposar de catilegs, índexs de consulta i altres formats que faciliten la localització i disponibilitat dels escrits, per tal d'assegurar la preservació dels originals i I'acces senzill per als investigadors, o per als simples curiosos i desficiosos. Si a aixo afegim la comoditat que suposa poder consultar-los i imprimir-los a casa, la labor de Faximil es revalora i adquireix mes rellevancia. pdf


<< Volver