portada

Art: El GATEPAC por Tomàs Llorens. Gorg. revista bibliogràfica, num. 29, abril 1972

El GATEPAC (Grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània) fou fundat a Barcelona l'any 1929. L'any 1930, el grup va promoure l'extensió del moviment a tota la Península, i es va crear, a Saragossa, el GATEPAC (Grupo de arquitectos y técnicos para el progreso de la arquitectura contemporánea), dividit en tres seccions, de les quals, el nucli animador en fou sempre el grup de Barcelona. Les realitzacions més conegudes d'aquest grup són la "Casa Bloc" (1932-36), el "Dispensari Central Antituberculós" (1934-36), dels arquitectes Sert, Torres Clavé i Subirana, i el Pabelló de la República Espanyola en l'Exposició Internacional de París de 1937 dels arquitectes Sert i Lacasa (per a aquest pabelló, Juli González va fer la Montserrat, Joan Miró va pintar El pagès català i la revolució, i Picasso el Guernica); pel que fa als proyectes urbanístics, els més coneguts són el Pla Macià per a Baïcelona (1932) (en col·laboració amb Le Corbusier i P. Jeanneret), i el projecte per a una Ciutat de Repòs i Vacances entre Gavà i Castelldefels (1931-34). El GATEPAC va organitzar l'any 1932 a Barcelona la reunió preparatòria per al IV Congrés Internacional d'Arquitectura Moderna (CIAM), que va tenir lloc en un creuer pel Mediterrani. D'aquest congrés va eixiria cèlebre Carta d'Atenes (2), text fonamental de tot l'urbanisme contemporani. Amb motiu de la reunió pfeparatòria es van trobar a Barcelona les figures més importants del moviment modern en arquitectura (Le Corbusier, Siegfried Giedion, Walter Gropius, etc.). pdf


<< Volver