portada

L'honestedat de Mètode per Óscar Pérez Silvestre en Saó, num. 327, abril de 2008

De vegades s'acusa l'o/ma mater d'estar lluny de la societat, en un núvol de prestigi intocable i, per tant, inaccessible i amb uns interessos que tenen poc a veure amb els dels comuns habitadors d'eixa societat. La revista Mètode, publicació trimestral de difusió de la investigació de la Universitat de València, dirigida des del 1999 per Martí Domínguez, va arribar l'estiu de 2006 al número 50. Nascuda en 1992 com a mitjà per a divulgar la investigació que es feia des d'aquesta universitat, és una fita que ha significat la consolidació d'una aposta editorial senyera en valencià que l'ha convertida en l'única revista de divulgació científica feta al País Valencià, amb una evolució cap a camps d'actuació més amplis per a donar a conèixer no solament els avanços científics assolits en la nostra rodalia, sinó també en altres universitats de l'Estat i de l'estranger. Mètode tracta d'establir un pont entre la investigació científica i la societat, al capdavall l'última beneficiària dels assoliments científics i sovint una gran ignorant del treball que es fa a les universitats i als laboratoris. pdf


<< Volver