Gorg Revista Bibliogràfica #03

NÚMERO
3
EDICIÓ
Setembre-Octubre 1969
PÀGINES
50
PREU
GRATUÏT

CONTINGUT

Cartes al Director del número 3
Editorial del número 3
Engels, Friedrich. Socialisme utòpic i socialisme científic
Mannheim, Karl. Llibertat, poder i planificació democràtica
Einstein, Albert; Infeld, Leopold. L'evolució de la física
Moix, Ramón-Terenci. La torre del vicis capitals
Sartre, J. P; Rodinson, M; Misrahi, R. i altres. El conflicte àrab-israelita
De Miquel i Diego, Vicent. L'Esglesia valentina i l'ús de la llengua vernacla
Valor, Enric. Millorem el llenguatge del número 3
Sexe i repressió en les societats primitives de Bronislaw Malinowski
L'Estructuralisme de Jean Piaget
Per una teoria de la nació de Robert Lafont
La llengua dels barcelonins d'Antoni M. Badia i Margarit
El dossier del catecisme holandés
Conflicte lingüístic valencià de Rafael Ll. Ninyoles
Un milió pelat de Nathanael West
Don Quixot de la Mancha de Miguel de Cervantes
Dissabte a la nit i diumenge al matí de Allan Sillitoe
Els premis i els concursos del número 3
Diverses del número 3