Posts Tagged ‘Faximil Edicions Digitals’

La República de les Lletres

Posted in Crítica de revistas, Faximil Edicions Digitals, La República de les Lletres, Números Sueltos on octubre 28th, 2011 by admin – Be the first to comment

Calcule que va ser vora 2007, abans de traspassar José Saramago, que els portuguesos promogueren una enquesta en què es preguntava sobre la conveniència o no de muntar una mena de confederació ibèrica. Recorde que els nostres veïns, que sempre estan elaborant discursos al voltant del que significa la lusofonia, van considerar-hi que es tractava d’una idea excel·lent, i més del cinquanta per cent va votar-ne a favor. La notícia no va sorprendre a Saramago. Ell va defendre el conreu de la diferència com a essència de l’agermanament. Quanta més diversitat, millor lliga. Potser és una qüestió de maduresa, de comprendre que no podem establir uns criteris homogenis que eliminen les varietats. La defensa de la biodiversitat és un factor necessari que haurà de reconduir el discurs. Saramago vivia l’exili a Lanzarote, lluny de la terra que tant s’estimava. Amb una passió desmesurada, havia argumentat que una confederació ibèrica era una eixida natural perquè tots convisquérem en pau. No s’enganyeu; no estava disposat a perdre ni la llengua ni la cultura. Calia conservar-hi el patrimoni propi per poder estimar els altres. No recorde que es plantejara una iniciativa semblant –la de promoure una enquesta sobre la creació d’una confederació ibèrica– al regne d’Espanya, tot i que amb el menyspreu generalitzat amb què s’hi tracta allò que prové de Portugal, no m’estranyaria que poca gent n’estiguera a favor de la proposta. De contraris en trobaríeu un fum. Què li anem a fer! read more »

Nos gustan las revistas

Posted in Números Sueltos on agosto 11th, 2011 by admin – Be the first to comment

En Números Sueltos nos gustan las revistas. Llevamos desde el principio de siglo recuperando cabeceras bajo la marca de Faximil Edicions Digitals y pretendemos devolver a la actualidad a publicaciones que fueron y son capitales a la hora de analizar la sociedad de la que formaban parte. Las revistas son, por definición, productos colectivos con vocación de continuidad. Desde Números Sueltos queremos emprender una defensa del trabajo comunitario llevado a cabo de manera continuada por los individuos involucrados en la confección de los números que conforman una colección. read more »